Организација

Распоред јединица цивилне заштите опште намене града Чачка по градским месним заједницама

Распоред јединица цивилне заштите опште намене града Чачка по сеоским месним заједницама

Градски штаб за ванредне ситуације

Р.Б.Име и презимеФункција
1.Милун ТодоровићКомадантГрадоначелник
2.Мирослав ВукосављевићЗаменик комадантаГрадски већник
3.Братислав ЗечевићНачелникСлужба за безбедност и одбрану
4.Драган ВукајловићЧланЈП“Градац“
5.Зоран ПантовићЧланЈКП „Водовод“
6.Драгица ВујанићЧланЈКП“Моравац“
7.Петар ДомановићЧланЈКП „Комуналац“
8.Зоран БлагојевићЧланЈКП“Паркинг Сервс“
9.Драган НиколићЧланЈКП „Градско Зеленило“
10.Радослав МилошевићЧланОпшта болница Чачак
11.Александар ПајовићЧланДом здравља Чачак
12.Ана МишовићЧланЗавод за јавно здравље Чачак
13.Бранимирка РадосавчевићЧланЦентар за социјални рад
14.Биљана ДавидовићЧланЦрвени крст Чачак
15.Ненад ЈовичићЧланОдељење полиције
16.Бoрко ЛазовићЧланСаобраћајна полицијска испостава Чачак
17.Милена ЈовановићЧланКомунална полиција
18.Небојша БежанићЧланГрадска управа за опште и зајсдничке послове
19.Саво КовачевићЧланПредставник Војске Србије

Стручно-оперативни тимови

Стручно-оперативни тим за клизишта

 • Драган Вукајловић – руководилац тима (Директор, ЈП „Градац“)
 • Раде Ћирковић – члан тима (Референт за реализацију изградње и одржавања општинских и некатегорисаних путева)
 • Љубиша Милосављевић – члан тима (шеф Одсека за месну самоуправу)

Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава

 • Милан Бојовић – руководилац тима (помоћник градоначелника)
 • Зоран Пантовић – члан тима (Директор, ЈКП „Водовод“)
 • Рацо Радовановић – члан тима (Директор, Водопривредно предузеће „Морава“ Чачак)

Стручно-оперативни тим за збрињавање становништва

 • Небојша Бежанић – руководилац тима (начелник ГУ за опште и заједничке послове)
 • Горан Јаворац – члан тима (Центра за социјални рад Чачак)
 • Биљана Давидовић – члан тима (Црвени крст Чачак)

Стручно-оперативни тим за збрињавање животиња

 • Владан Милић – руководилац тима (помоћник градоначелника)
 • Милева Јочовић – члан тима (Шеф инспекције за заштиту животне средине)
 • Бојан Гавриловић – члан тима (Координатор у Центру за развој села у Трбушанима)

Стручно-оперативни тим за асанацију

 • Ана Мишовић – руководилац тима (директор Завода за јавно здравље Чачак)
 • Милован Ерић – члан тима (начелник ГУ за инспекцијски надзор)
 • Душанка Дамљановић – члан тима (ветеринарски инспектор)
 • Петар Домановић – члан тима (директор ЈКП „Комуналац)

Стручно-оперативни тим за заштиту од пожара

 • Братислав Зечевић – руководилац тима (руководилац Група за безбедност и одбрану)
 • Милена Јовановић – члан тима (начелница Комуналне полиције Чачак)
 • Мирко Вучићевић – члан тима (Комунални полицајац)

Стручно-оперативни тим за евакуацију

 • Jeлена Тодоровић – руководилац тима (начелница Хитне медицинске помоћи)
 • Јелена Петровић – члан тима (административни радник у групи за безбедност и одбрану)
 • Oља Букићевић – члан тима (запослен у ЦК Чачак)

Задаци стручно-оперативних тимова

 • Стручна помоћ у спровођењу планова заштите и спасавања,
 • Руководиоци СОТ-а одржавају тематске радне састанке са члановима тима,
 • Руководиоци СОТ-а могу организовати и одржавање стручно-специјалистичких радних састанака ради праћења, анализе и усклађивање мере и поступака из појединих области ризика и опасности,
 • Да у сарадњи са надлежним органима и организацијама на територији града Чачка извршава следеће послове: изврши увид у стање, идентификује опасност, проблеме и потребе решавања истих из области за које је СОТ именован; по потреби и на захтев ГШзВС на територији града Чачка, доставља извештаје, информације и анализе из делокруга послова СОТ по врстама опасности; учествује у изради предлога годишњег извештаја о раду и предлога плана рада ГШзВС; предлаже мере и поступке ради повећања степена оперативне и функционалне способности систена ЗиС на територији града Чачка и др.