0800 112 032
Позовите уколико Вам је потребна помоћ или желите да понудите помоћ!
Пријава штете
Стратегија одбране града
Ситуациони центар има разрађену стратегију одбране града у случају различитих удеса и елементарних непогода.
Територијална организација
Јединице цивилне заштите у свом саставу имају # број јединица оптимално територијално распоређених.
Јасно дефинисани циљеви
Наши циљеви су одбрана и безбедност свих грађана града Чачка.
Примедбе/сугестије
Пишите нам Ваше примедбе, предлоге, сугестије и похвале путем наше странице за контакт.

СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР ГРАДА ЧАЧКА

Јединице Цивилне заштите опште намене
ПОСВЕЋЕНОСТ
Наш тим је посвећен решавању најсложенијих ситуација у области ванредних ситуација.
СТРАТЕГИЈА
Јединице Цивилне заштите се свакодневно баве превентивним радом на спречавању и умањивању ризика од ванредних околности.
ОПРЕМЉЕНОСТ
Цивилна заштита града Чачка опремљена је свим неопходним средствима за дејство у свим ванредним околностима.
АНАЛИЗА
Ситуациони центар града Чачка се бави, између осталог, анализом и проценом ризика и штета.