Клизишта

Чачак спада у подручја која су угрожена клизиштима и одронима. Да би се штете умањиле, важно је упознати се са овом елементарном непогодом сеизмолошког и литосферског карактера.

Клизишта представљају кретање земље, камења и других наноса. Активирају се и развијају  брзо, када се вода акумулира у земљишту као последица јаких и обилних киша, подземних вода, отапања снега  и неадекватне експлоатације земљишта. Могу да настану као последица лошег односа према земљишту, поготову у планинским областима, кањонима, или у близини обала.

У случају клизишта, обрушава се маса камења и земље. Клизишта могу бити мала и велика, спора или брза, а активирају се као последица:

 • јаких киша,
 • земљотреса,
 • пожара,
 • јаких зима и смрзавања,
 • ерозија у случају људске модификације терена и
 • подземних вода.

Уколико живите  у областима која су подложна клизиштима и одронима:

 • обратите пажњу на чудне звукове који могу бити показатељи покретања клизишта или одрона – попут ломљења дрвећа и слично;
 • уколико сте у близини потока или канала, будите на опрезу због повећања или смањења протока воде или замућивања воде;
 • размотрите могућност напуштања угроженог места под условом да то можете безбедно учинити;
 • останите будни и на опрезу – слушајте упозорења са радија и телевизије о могућим јаким кишама.

Упамтите да је вожња током јаких киша опасна. Будите веома опрезни уколико возите – обратите пажњу на оштећене путеве, блато, пало камење или друге показатеље.

Уколико приметите опасност од клизишта на територији града Чачка:

 • обавестите надлежну службу на број 193, 1985 или 0800/112-032;
 • обавестите комшије које могу бити погођене овом опасношћу и
 • удаљите се из зоне клизишта, будући да је то најбоља заштита.

Упутства после клизишта

 • Држите се даље од области која је погођена клизиштима.
 • Слушајте радио и телевизијске вести како бисте били у току са свежим информацијама.
 • Обратите пажњу на поплаве, које се могу појавити после клизишта и одрона.
 • Проверите да ли има повређених или заробљених људи у близини клизишта.
 • Помозите комшијама којима је потребна посебна помоћ – деци, старијима и људима са посебним потребама.
 • Проверите и пријавите локалним властима уколико има покиданих електричних водова или оштећених путева или пруга.
 • Пријавите оштећења у темељу кућа, на димњацима или крововима.

Поново засадите дрвеће, у најкраћем могућем року пошто ерозија може довести до губљења земљаног прекривача и нових клизишта у будућности.