Законска регулатива

Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, мере и задаци, повереници цивилне заштите, заменици повереника и јединице цивилне заштите, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања, овлашћена и оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање и, с тим у вези, скуп активности које се односе на попуну, материјално опремање,  обучавање, оспособљавање, мобилизацију и активирање цивилне заштите.

На линковима испод можете пронаћи:

Уредбе:

Одлуке:

Правилници:

Упутства: