Саобраћајне незгоде

Превентивни поступци грађана

Како би се умањио ризик потенцијалних несрећа, потребно је да пре поласка на пут прикупите информације о временским и путним условима, радовима на саобраћајницама на жељеном правцу и другим проблемима који вас могу задесити на путу.

У случају саобраћајне незгода спасавање угрожених особа је приоритет.

Обавестити хитне службе:

  • полицију на број 192,
  • ватрогасно-спасилачке јединице на број 193 и
  • хитну медицинску помоћ на број 194.

Оперативни поступци грађана на месту удеса

  • При аутомобилским, аутобуским, железничким и другим саобраћајним незгодама одмах позовите надлежне службе на следеће бројеве: 192, 193, 194 и 1985.
  • Посебну пажњу обратите да ли је неко од учесника у удесу превозио опасне, запаљиве или радиоактивне материје како би надлежни да ли додатно угрожавају безбедност, изливањем, расипањем или на други начин.
  • Обезбедите и обележите место саобраћајне незгоде ради спречавања настајања нових саобраћајних удеса, укључите светлосну сигнализацију, и уколико је потребно, покушајте да угасите пожар приручним средствима.
  • Повређеног не треба померати осим у случају када је потребно склонити га од опасности.
  • Укажите прву помоћ поврећеном, спустите лице на земљу (забаците му главу уназад и поставите под главу јакну, ћебе и слично), окрените га на бок, омогућите му да правилно дише и зауставите крварење.
  • Уколико сте се затекли у близини места удеса укључите се у непосредне акције спасавања повређених. Не дозволите да вас паника обузме и спречи у извођењу потребних активности спасавања. Поступке спасавања угрожених и повређених лица и материјалних добара изводите благовремено и савесно.
  • Уколико располажете превозним средством, а затекли сте се на месту незгоде, по указивању прве помоћи приступите транспорту повређених до најближе здравствене установе ради потпуног здравственог збрињавања.

Сачекајте хитне службе на лицу места – немојте се удаљавати, осим у случају да указујете прву помоћ или превозите повређена лица, покажите им повређене, пратите инструкције надлежних професионалних служби и не ометајте их у обављању дужности.