Неексплодирана убојита средства

Једна од последица ратних дејстава на нашим просторима су заостала неексплодирана убојна средства. Разлози због којих убојна средства нису експлодирала могу бити различити: техничко-технолошке природе, неправилнa употребa, застој у фази армирања упаљача (иницијалног дела склопа) и друго.

Постоји опасност да неексплодирана убојна средства и после више деценија сагоре или детонирају. Због опасности од оваквих експлозија, препорука је да се пронађена НУС не дирају, откопавају, померају, сакривају, самовољно уклањају (бацањем у бунар, канал, реку, језеро и друга слична места) или закопавају, демонтирају, спаљују и слично. Поступајући по овим упутствима дајете свој допринос повећању безбедности и смањењу ризика по живот и здравље, како за себе и своје најближе суграђане, тако и средину у којој живите и радите.

Упуства уколико нађете НУС:

  • Не дирајте!
  • Не померајте!
  • Не дрмајте!
  • Не ударајте!
  • Не бацајте!
  • Не растављајте!
  • Не стављајте у ватру!
  • Обележите!
  • Пријавите!
  • Обезбедите!

Одмах позовите полицију на број 192 или Центар за обавештавање на број 1985, представите се и реците одакле зовете, објасните шта сте пронашли и како предмет изгледа, као и да ли је насеље у близини и да ли има угрожених грађана.